Breaking News
আজিৰ অসম

ডিব্ৰুগড়ত মালভোগ বৰুৱা সংগ্ৰহালয়ৰ উদ্ধোধন

ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ চৌহদত মালভোগ বৰুৱা বিল্ডিংত সাহিত্যিক আৰু অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ ড° নগেন শইকীয়াই যোৱা সোমবাৰে নতুনকৈ এটা সংগ্ৰহালয় উদ্ধোধন কৰে।

Click Here To Play