Home » Breaking News » AGP आ राजनाथ सिंह खौ लोगोहमो आरो नोगोरारि Bill खौ हेंथा होयो।
Breaking News

AGP आ राजनाथ सिंह खौ लोगोहमो आरो नोगोरारि Bill खौ हेंथा होयो।

गोदान दिल्ली/गुवाहाटी: फिन केबसे  AGP नि हान्जाया मिरु सरकारनि नखर मनट्रि राजनाथ सिंह खौ मंगलबाराव लोगो हमो आरो हेंथा होनानै नोगोरारि सोदांनाय आयेना आसामाव माबादि गोहोम खोख्लैगोन बेनि फारसे मिथिहोयो। बिथांमोनहा नकर मनट्रिनि सिगांआव बुङोदि- नोगोरारि सोदांनाय आयेना आसामखौ रांखान्थि बिथिंआव, समाज खान्थिआव आरो राजखान्थि बिथिंआव लोगोसे आसामनि राव, हारिमु, थुनलायाव गाज्रि गोहोम खोख्लैगोन होन्ना बुङो।