Begin typing your search above and press return to search.

अबायपुरि फरायसालिमाया साबसिन बिमुं मोन्नो हायो

अबायपुरि फरायसालिमाया साबसिन बिमुं मोन्नो हायो

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  2 July 2018 1:36 PM GMT

बंगाइगाव,जुलाइ 2: बंगाइगाव जिल्लायाव थानाय अबायपुरि फरायसालिमाया गुवाहाटी मुलुग सोलोंसालिनि सिङाव West Zonal Inter-College Youth Festival आव बांसिन बान्था मोन्नानै साबसिन बिमुं मोन्नो हायो।

West Zonal Inter-College Youth Festival आ सिरां जिल्लानि बेंथल फरायसालिमायाव खुंफुंजादोंमोन। अबायपुरि फरायसालिमानि गोरायुं ड: सादानन्द दासआ बुङोदि-फरायसालिमाया गासै मोन 11 सेथि बान्था आरो मोन 7 नैथि बान्थाखौ मोन्नो हादों।

फरायसालिमानि हान्जाखौ लेक्सारार धरमेन्द्र दास आरो बिक्रम रनजय रायआ दैदेनदोंमोन। “देरहागिरिफोरा सेपतेम्बर दानाव गुबै गुवाहाटी मुलुग सोलोंसालिनि Youth Festival आव बाहागो लागोन” गोरायुं ड: सादानन्द दासआ बुङो।

Next Story
Jobs in Assam
Jobs in Rest of NE
Top Headlines
Assam News