आमबारि पुलिसा मटरसायकेल लांखारग्रा हमनो होयो

आमबारि पुलिसा मटरसायकेल लांखारग्रा हमनो होयो

गुवाहाटी,जलाइ 6: ब्रिहस्पथिबाराव फाथासिल आमबारि पुलिसा सानै मटरसायकेल लांखारग्रा हमनो होयो लोगोसे गंनै स्कुथिबो मोनफानाय जायो। स्कुथिनि नंबरफोरा जाबाय फारियै AS01D-8494 आरो AS25F9905। हमजानायफोरखौ सान्थानु सायखिया आरो पबिथ्र दास होन्नानै सिनायथि मोनो।

गुबुन फार्सेथिं बुथबाराव फाथासिल आमबारि पुलिसा आनिस्राज आनसारि होन्नाय सासे सुबुंखौ खानो हायो।दायनिगिरिया सासे लायमोन आरो सासे गथसाखौ ब्लेदजों हानानै गाज्रिरोखोमै आखल दिन्थिदों आरो दायखौ मावखांनानै बिथांआ खारखोमादोंमोन।

Top Headlines

No stories found.
Sentinel Assam
www.sentinelassam.com