उन्दै हिन्जावसानि गोथै देहा मोनदों

उन्दै हिन्जावसानि गोथै देहा मोनदों

गरेस्वर,जुलाइ11: बाक्सा जिल्लानि गरेस्वर पुलिस थानानि सिङाव थानाय औबारि गामिनि ललित चेथ्रि बालालनि फिसाजो पुजा चेथ्रि बालाल(13)नि गोथै देहा मोनदों।

पुजा चेथ्रि बालालया गियान ज्यति जातियविदालया आव थाखो 6 आव फरायफुनाय हिन्जावसामोन। जेब्ला समबारनि बेलासि समाव न’आव रावबो गैयामोन अब्ला थैनादंमोन। थाबैनो पुलिसा थांनानै केस रेजिस्थार खालामहोयो आरो पस्ट मरतेमनि थाखाय गुवाहाटीसिम दैथायहरो।

Top Headlines

No stories found.
Sentinel Assam
www.sentinelassam.com