उरुगेआ 1-0 आव सावदि आराबियाखौ फेजेनो

 उरुगेआ 1-0 आव सावदि आराबियाखौ फेजेनो

गुवाहाटी,जुन 21: बुथबाराव रासियाआव जानाय बुहुम कापनि हान्जा-A नि गेलेनाय मैच-18 आव उरुगेआ सावदि आराबियाखौ 1-0 आव फेजेन्नो हायो। 23 मिनीटआव लुयिस स्वुवारेस आ गलखि खाथिनिफ्रायनो जोनो मोन्नानै सोयो आरो रासियाखौ नै केबनि थाखाय फेजेन्ना हान्जा-A निफ्राय रासिया आरो उरुगेआ नैथि फारिआव थांनो हायो। सावदि आराबिया नि गल किपार महामद आल आवइस आ सिमा बारनानै दावखोना हमनो सान्नायाव लुयिस स्वुवारेसा जेबो गोरोनथि गोयाजासो आखि आयथेंजों जोना सोनो हायो आरो Round of 16 आव बाहागो मोनो।

Top Headlines

No stories found.
Sentinel Assam
www.sentinelassam.com