ऑस्ट्रेलियाआ डेनमार्कजों गेलेना 1-1 जाना थायो

ऑस्ट्रेलियाआ डेनमार्कजों गेलेना 1-1 जाना थायो

गुवाहाटी,जुन 21: ब्रिहस्पथिबाराव हान्जा-C FIFA बुहुम कापनि मैच नं 22 नि ऑस्ट्रेलिया आरो डेनमार्कजों गेलेनायाव मोननैबो हादोरा 1-1 खालामनानै समान समान जाना थायो आरो ऑस्ट्रेलिया आ बुहुम कापनि Pre-Quarterfinal आव बाहागो मोन्नो हानायनि लामा मोनो।

ऑस्ट्रेलिया, जाय बुहुम कापनि बेखेवनाय खेलायाव फ्रांसजों 1-2 आव जेनदोंमोन बेनिनो केपटेन Mile Jedinak आ 38Th मिनीटआव पेनालथिनिफ्राय गल सोनो हायो अब्ला 7 मिनीटआवनो डेनमार्कनि Christian Eriksen जों सोजानाय गलखौ समान समान खालामो। केलानि बेखेवनायावनो डेनमार्कनि Christian Eriksen आ मोजां गेलेना lead लादोंमोन नाथाय जेब्ला Yussuf Poulsen आ बलखौ आखायजों लाखिदोंमोन अब्ला पेनालथि जोनो मोन्ना गल सोफिन्नो हायो।

Top Headlines

No stories found.
Sentinel Assam
www.sentinelassam.com