दुलाराय कलिथा फरायसा आफादा दालाय आफाद दादों

दुलाराय कलिथा फरायसा आफादा दालाय आफाद दादों

बंगाइगाव,जुलाइ 5: मंगलबाराव दुलाराय कलिथा फरायसा आफादा गोदान पासनिया दालाय आफाद दादों। बंगाइगाव जिल्ला कलिथा फरायसा आफादनि आफादगिरि निलमनि कलिथाया फ्रेस बिबुंसारनि गेजेरजों मिथिहोयो। बे दालाय आफादखौ पासनियानि Welfare नि मावखआव मेल लानानै दानाय जादों होन्नानै मिथिहोयो। दालाइ आफादाव रुपम दासखौ आफादगिरि आरो भक्सर दासखौ नेहाथारि हिसाबै सायखनाय जायो होन्नै निलमनि कलिथाया बुङो।

Top Headlines

No stories found.
Sentinel Assam
www.sentinelassam.com