मैच-26, 2018: स्विट्जारलैंड आ सर्बियाखौ 2-1 आव फेजेनो

मैच-26, 2018: स्विट्जारलैंड आ सर्बियाखौ 2-1 आव फेजेनो

गुवाहाटी,जुन 22: सुक्रबारआव रासियानि कालिनिनग्राद स्तेदियमाव जानाय FIFA बुहुम कापनि हान्जा-E नि गेलेनाय मैच-26 आव स्विट्जारलैंड आ सर्बियाखौ 2-1 आव फेजेनो।

सर्बियानि आलेकसेनदार मिट्रभिकआ खावसे मिनीट सम थानानै गल सोनो हानानै 1-0 आव सिगां लांदोंमोन नाथाय सम थांनायजों लोगोसे स्विट्जारलैंडनि ग्रानिद झाकाया 52 मिनीटआव 1-1 खालामफिन्नो हायो। झेरदान साकिरिया 90 मिनीटआव अबसायद जोनानै नैथि गलखौ सोना 2-1 खालामना स्विट्जारलैंडआ सिगांलोङो आरो : स्विट्जारलैंड आ सर्बियाखौ 2-1 आव फेजेन्नो हायो।

Top Headlines

No stories found.
Sentinel Assam
www.sentinelassam.com