रां थगायना जाखोमाग्रा हमनो हायो

रां थगायना जाखोमाग्रा हमनो हायो

गुवाहाटी,जुलाइ 7: सुक्रबाराव आसाम पुलिसनि Crime Branch आ रां थगायना जाखोमाग्रा भबाथस साहाखौ गुवाहाटीनिफ्राय हमनो हायो। बिथांआ टेन्डारनि बिलाइ होनानै थगायना नोगोद 1 ख्रर रां जदोंमोन।पुलिसनि बादिब्ला दायनिगिरि साहाया टेन्डारनि खामानि होगोन होन्नानै दिमाहासाव औथनमास खाउनसिलनि थपन कुमारचाकमानिफ्राय जाखोमादोंमोन।

साहाया सोनाब बेंगलनि आलिपुर दुवार होन्नाय जायगानि थागिबि। बिथाआ सिगांबो गोबां बेफोरबादि थगायनानै रा जाखोमानायनि जारामिन दं होन्ना पुलिस बिफाना मिथिहोयो।

Related Stories

No stories found.
Sentinel Assam
www.sentinelassam.com