लामा जाब्रबथायाव सा नै सुबुंनि जिउ खहा।

लामा जाब्रबथायाव सा नै सुबुंनि जिउ खहा।

टामुलपुर,जुन 15: बाकसा जिल्लानि सिंआव थानाय कुमारिखाथा पुलिस थानानि बेन्दोंआव बुथबारनि मोनायाव रंगिया-टामुलपुर-भुटान लामानि पानिटेंकि गामिआव लामा जाब्रबथायजों सा नै सुबुंनि जिउ खहा जायो। जिउ गोमानाय बिथांमोनखौ रथिन नार्जारिनि फिसाज्ला पुर्न नार्जारि(25) आरो हरेन बसुमथारिनि फिसाज्ला अर्जुन बसुमथारि (29) होन्ना मिथिनो मोनो।

Top Headlines

No stories found.
Sentinel Assam
www.sentinelassam.com