सानै सुबुं खानो हायो

सानै सुबुं खानो हायो

गुवाहाटी,जुलाइ13: ACP नन्दिथा काखथिनि दैदेन्नायाव नोगोरमानि पुलिसा 1000 रांनि दिमनेटाइस बिलाइजों लोब्बा थानाय सानै सुबुंखौ गुवाहाटीनि बेहेरबारि ओनसोलनिफ्राय खानो हायो। हमजानाय सुबुखौ फारियै हजनि मुकमट आलि आरो बेरगावनि प्रबाट तालुकदार होन्ना सिनायथि मोनो। बिथांमोनि आखायनिफ्राय गासै 1 लाख रांनि दिमनेटाइस बिलाइजों लोगोसे हमफानो हायो।

Top Headlines

No stories found.
Sentinel Assam
www.sentinelassam.com