Begin typing your search above and press return to search.

हादोरसानि दै बानानि थासारि

हादोरसानि दै बानानि थासारि

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  3 July 2018 8:25 AM GMT

गुवाहाटी,जुलाइ 2: हादोरसानि दै बानानि थासारिया मोजांआव फैगासिनो दं होन्ना समबाराव खौरां मोनो। गासै मोन 8 सारकोलनि गेजेराव थानाय मोन 38 गामिफोरनि सा 28,846 सुबुंफोराल गोहोम गोग्लैदों होन्ना State Disaster Response Force निफ्राय मिथिहोयो। गासै मोनबा जिल्लाफोराल गोहोम गोग्लैगासिनो दं जिल्लाफोरा फारियै- धेमाजि, लक्किमफुर, जरहात, चरायदेव आरो करिमगन्ज। दिसां आरो जिया भारालि मोन्नै दैमायाल गिख्रंथाव बोहैगासिनो दं होन्ना खौरां मोनो लोगोसे दिमाहासाव जिल्लानि रेज्वाल गामियाव हा खुरकानायनिबो खौरां मोनो।

Next Story
Jobs in Assam
Jobs in Rest of NE
Top Headlines
Assam News