Begin typing your search above and press return to search.

ধুম্ৰপানৰ বিৰুদ্ধে অভিযান

ধুম্ৰপানৰ বিৰুদ্ধে অভিযান

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  2 Jun 2018 11:31 AM GMT

বিশ্ব ধুম্ৰপানৰ দিৱসৰ দিনা খন 'ৰাষ্ট্ৰীয় সেৱা যোজনা' ডিগবৈ ক'লেজত ধুম্ৰপানৰ বিৰুদ্ধে এক অভিযান আয়োজন কৰে।সমাজৰ পৰা ধুম্ৰপান নোহোৱা কৰাই এই অভিযানৰ মুল উদ্দেশ্য আছিল।

Next Story