Begin typing your search above and press return to search.

"সঞ্জু" ছবিৰ নতুন গানৰ এলাৰ্ট 'বাধিয়া'

সঞ্জু ছবিৰ নতুন গানৰ এলাৰ্ট বাধিয়া

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  4 Jun 2018 11:50 AM GMT

সঞ্জু ছবিৰ ট্ৰেইলাৰৰ পিছত প্ৰথমটি গানৰ প্ৰকাশ

গানটিত ৰনবীৰৰ লগত দেখা পোৱা যাব চৌনম কাপুৰক

গানটিৰ ৮০সংখ্যকৰ সময়ত দেখা পোৱা গান সমুহৰ দৰে

২৯জুনত মুক্তি হব ৰাজকুমাৰ হিৰাণীৰ পৰিচালিত তথা ৰনবীৰৰ কাপুৰৰ অভিনীত ছবি "সঞ্জু"

Next Story