Begin typing your search above and press return to search.

31 डिसेम्बरनि गेजेराव दिसपुरा 64 लाख न’खरफोरनो मोब्लब गोहो हरगोन

31 डिसेम्बरनि गेजेराव दिसपुरा 64 लाख न’खरफोरनो मोब्लब गोहो हरगोन

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  12 July 2018 7:35 AM GMT

गुवाहाटी,जुलाइ 12: डिसेम्बर दाननि 31 अक्त सिम डिस्पुरा आसामाव थानाय मोनफ्रोमबो 64 लाख न’खरफोराव मोब्लिब गोहो हरगोन।

खानापारायाव थानाय Assam Administrative Staff फरायसालिमायाव जानाय प्रेस खनपारेन्साव मोब्लिब गोहो बिफाननि मनट्री थपन कुमार दासा फोसावो। बिथांआ बुङोदि “गाहाय मनट्री नारेन्द्र मदि मावनो लानाय स्किमनिफ्राय रावखौबो नाथ्रोदना दोना, हादोरसानि मोनफ्रोमबो गामिनि न’फोराव मोब्लिब गोहो हरगोन, गासै 64 लाख न’फोरनि गेजेराव 41 लाख न’फोराव मब्लिब गोहोआ सहैखाबाय आरो थाबावनाय 23 लाख न’खरफोरखौ सोलिफु बोसोरनि 31 डिसेम्बरनि सिगां फोजोबगोन” होन्ना बिथांआ बुङो।

गाहाय मनट्री नारेन्द्र मदिआ थांनाय बोसोराव “Pradhan Mantri Sahaj Bijli Har Ghar Yojana ‘Saubhagya’” नि हेफाजाबै मोनफ्रोमबो गामि एबा नोगोराव थानाय 4 क्रर नखरफोरनो 2018 माइथायनि 30 डिसेम्बरनि सिगां मोब्लिब गोहो हरनो थाखाय नोगोद 16,320 क्रर रां फोसावदोंमोन।

Next Story
Jobs in Assam
Jobs in Rest of NE
Top Headlines
Assam News