ATM सिखाव खानो हायो

ATM सिखाव खानो हायो

गुवाहाटी,जुलाइ 12: नोगोरमानि बसिस्त पुलिसा बुधबाराव ATM सिखाव खानो हायो।

जेब्ला सिखावआ बेलटलायाव थानाय ICICI बेंक नि ATM निफ्राय 1:55am सो समाव रां खावनो नाजागासिनो दंमोन अब्ला बसिस्त पुलिसा मुम्बाइनिफ्राय फन फैनायखौ दैखाङो अब्ला सिखावनि खौरां मोनो आरो लोगो लोगोनो बसिस्त पुलिसनि हान्जाया थांनानै सिखावखौ जायगायावनो हमनो हायो।

हमजानाय सिखावखौ आरिजित देय होन्नानै सिनायथि मोनो। बिथांखौ Chief Judicial Magistrate नि सिगांआव लाङो आरो Judicial Custody आव दैथाय हरो।

Related Stories

No stories found.
Sentinel Assam
www.sentinelassam.com