FIFA बुहुम कापआव सेनेगल आरो जापाना 2-2 मोन्नो हायो

FIFA बुहुम कापआव सेनेगल आरो जापाना 2-2 मोन्नो हायो

गुवाहाटी,जुन 24: रबिबाराव रासियानि FIFA बुहुम कापनि हान्जा-H नि गेलेनाय मैच-32 आव सेनेगल आरो जापाना 2-2 मोन्नानै खेलाखौ समान समान खालामनो हायो। मोननैबो हान्जाया बोब्राब नाजानानै समान समान मोन्नो हायो। जापान आरो सेनेगला 2-2 मोन्नो हानानै मोननैबो हादोरा 4 पयेन मोनो आरो बुहुम कापनि जोबथा गेलेनायाव बाहागो मोनफिनो।

Top Headlines

No stories found.
Sentinel Assam
www.sentinelassam.com