Begin typing your search above and press return to search.

FIFA बुहुम काप 2018: क्रोएशियाआ आइसलैंडखौ 2-1 आव फेजेनो

FIFA बुहुम काप 2018: क्रोएशियाआ आइसलैंडखौ 2-1 आव फेजेनो

Sentinel Digital DeskBy : Sentinel Digital Desk

  |  27 Jun 2018 10:36 AM GMT

गुवाहाटी,जुन 27: मांगलबाराव रासिया Rostov Stadium आव जानाय FIFA बुहुम कापनि हान्जा-D नि गेलेनाय मैच-40 आव क्रोएशियाआ आइसलैंडखौ 2-1 आव फेजेनो आरो FIFA आरो Round of 16 आव क्रोएशियाआ डेनमार्कजों गेलेनो खाबु मोनो।

खावसे सम जोबजासिम मोननैबो हान्जाया 0-0 आव सिगांलाङो।

53 मिनीटाव क्रोएशियानि Badelj आ आइसलैंडनि गलखि नेटआव जोसन्ना 1-0 आव सिगांलांनो हायो। 76 मिनीटाव आइसलैंडनि G Sigurdsson आ Panalty जोनो मोन्नानै 1-1 आव समान समान खालामफिन्नो हायो। सम जोबनाय लोगो लोगो 90 मिनीटाव क्रोएशियानि Perisic आ आइसलैंडनि गलखि नेटआव जोसन्नो मोनबावो आरो 2-1 आव देरहासारनो हायो।

Next Story
Jobs in Assam
Jobs in Rest of NE
Top Headlines
Assam News