Round of 16: ब्राजिला मेक्सिकोखौ 2-0 आ फेजेनो

Round of 16: ब्राजिला मेक्सिकोखौ 2-0 आ फेजेनो

गुवाहाटी,जुलाइ 2: समबाराव रासियानि Samara Stadium आव FIFA बुहुम कापनि Round of 16 आव ब्राजिला आरो मेक्सिकोनि गेजेराव गेलेनायाव ब्राजिला मेक्सिकोखौ 2-0 आ फेजेनो।

खावसे सम जोबजासे 0-0 आव समान समान गेलेनानै ब्राजिलनि Neymar आ 51 मिनीटाव मेक्सिकोनि गलखिनि आगानथाम गोजाननिफ्राय जोसन्नानै 1-0 आ सिगांलांनो हायो। 88 मिनीटाव ब्राजिलनि Roberto Firmino आ गल सोबावनानै 2-0 आव सिगांबावनो हायो आरो सम जोबजासे गल सोफिन्नो हायैयाव ब्राजिला मेक्सिकोखौ 2-0 आ फेजेन्नो हायो लोगोसे Quarter Final नि थाखाय Qualify जायो।

Top Headlines

No stories found.
Sentinel Assam
www.sentinelassam.com