VIP नि थाखाय अम्बुबाशि मेलायाव गुबुन लामा गोया।

VIP नि थाखाय अम्बुबाशि मेलायाव गुबुन लामा गोया।

गुवाहाटी, जुन 20: अम्बुबासि मेलाया सफैनायलाय खामरुप जिल्ला खुंथाया जेबो जेंना गोयाजासे खुंफुंनो साखाफारा जाबाय। मंगलबाराव जिल्लानि Deputy Commissioner बिरेन्द्र मिटाल आ मेदियानि सिगांआव बुङोदि-जिल्लानि खुंथाया फुजा होनो फैनाय भक्त फोरखौ रैखाथि होनो साखाफारा जाबाय। लोगोसे बिथांआ मिथिहोबावोदि VIP नि थाखाय अम्बुबाशि मेलायाव गुबुन लामा गोया। नाथाय बैसोजानायफोरनि थाखाय ASTC Bus खौ कामाक्या मन्दिरसिम सम-सम हगारना होगोन होन्ना बिथांआ बुङो। हरनि 12 बाजिनाय लोगो-लोगो रावबो मन्दिर सिङाव हाबनो मोना होन्ना बिथांआ बुंबावो।

Top Headlines

No stories found.
Sentinel Assam
www.sentinelassam.com