Saturday Fare

Priyanka

PRIYANKA Verified account @priyankachopra

PRIYANKA Retweeted Vishal Bhardwaj

Congratulations @VishalBhardwaj sir! This looks so great! #pataakha