Sishu Siksha Samiti, Assam to start residential HS School at Chandrapur

The Sishu Siksha Samiti, Assam under the aegis of the Vidya Bharati Akhil Bharatiya Siskha Sangathan is going